تبلیغ
در دو سه روز اینده بایدمراقب عکس العمل هایمان باشیم.ممکن است شرایطی پیش بیاید که مسیر زندگی ما را تغییر دهد.احتمال پرخاشگری،مشاجره،خطر های ناگهانی،تنش بین افراد خانواده و روابط احساسی وجود دارد.اتفاقات مهمی ممکن است بیافتند.تخت تاثیر ستاره ها انرژی های پر استرس و پر اضطرابی خواهیم داشت.ممکن است از برخی شرایط مانند مسئولیت ها، وضعیت مالی،عدم تعهد ها خسته شویم.نباید اجازه سو استفاده بدهیم.نباید ترس هایمان را نادیده بگیریم.اما باید با واقعیت ها روبرو شویم.

گوی بلورین هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوای تبلیغات درج شده در سایت ندارد. اینها هیچ ارتباطی با سایت گوی بلورین ندارند

انواع سرگرمی و طالع بینی
طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع مهر

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند